Dataskyddspolicy Laholms Pool

Dataskyddspolicyn för våra kunder (härefter kallad ”policyn”) beskriver hur vi inom Laholms Pool samlar in, använder, delar och skyddar våra kunders personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses information som registreras i ett format som identifierar personen bakom den, antingen separat eller i kombination med annan information som vi har tillgång till.

Policyn omfattar inte rutiner på företag eller webbplatser som vi varken äger eller har kontroll över och inte heller personer som varken är anställda hos oss eller arbetar på uppdrag av oss.

På våra webbplatser kan det finnas länkar till andra webbplatser som har en annan dataskyddspolicy än vad Laholms Pool  har. I vissa fall kan vårt varumärke stå kvar även om du har gått över till en annan webbplats som i själva verket visar innehåll från tredje part. Om du skickar personuppgifter när du besöker en sådan webbplats är det denna tredje parts dataskyddspolicy som gäller och vi rekommenderar att du tar del av denna.

Vi på Laholms Pool värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och produkter, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt eller indirekt behöva lämna ifrån dig information om dig själv på olika sätt, som exempel:

• När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

• Förebyggande av olaglig aktivitet som bedrägeri eller penningtvätt

• Vid eventuell kreditbedömning

Vi samlar in transaktionsinformation som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och liknande samt övrig information som du aktivt lämnar till oss. Övrig information som samlas in kan vara geografisk information, historisk information och finansiell information. Sida 2 av 3 Datum: 2018-05-20

Vi använder personuppgifterna:

• För att tillhandahålla de tjänster du vill ha

• För att stödja funktioner och anpassa layout och innehåll på våra webbplatser utifrån dina behov, intressen och önskemål

• För att efter ditt godkännande skicka reklammeddelanden och specialerbjudande med utgångspunkt från dina önskemål om skydd av personuppgifter

• För att maximera säkerheten och undvika bedrägerier

• För att förbättra våra tjänster och webbplatser

• För att bättre kunna marknadsföra våra produkter och tjänster

Vid förfrågan kan du välja om du vill ta emot reklam från oss eller inte och du kan när som helst ändra dina önskemål om hur vi hanterar dina personuppgifter genom att meddela oss skriftligen via post eller e-post.

Om du väljer att inte få några reklamerbjudanden från oss kommer vi inte heller att skicka rena reklamerbjudanden och kommer inte heller att lämna ut dina personuppgifter till andra företag. Det kan hända att vi kontaktar dig i samband med kundundersökningar eller av administrativa skäl.

Spridning av dina personuppgifter till andra

Det kan hända att vi sprider dina personuppgifter på något av följande sätt:

• Vi lämnar dina personuppgifter till andra företag i Arena-Gruppen i den omfattning som krävs för att leverera de produkter eller tjänster du beställt på ett tillfredställande sätt.

• Vi lämnar dina personuppgifter till företag som levererar produkter eller tjänster på uppdrag av oss, till exempel leverantörer som genomför direktleveranser, transport- och logistikföretag som genomför leveranser eller teknisk support i vår IT-infrastruktur

Vi kan komma att lämna eller överföra dina personuppgifter till oberoende tredje part om yppandet sker i syfte att uppfylla gällande lagstiftning eller bestämmelser, eller till följd av domstolsbeslut eller stämning; för att samarbeta med polisen eller annan statlig utredning; för att värna om dina och våra juridiska rättigheter, egendom och säkerhet samt våra anställda och representanter.

• Du har rätt att få tillgång till din persondata. Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har sparade för att verifiera den information som vi har.

• Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där persondatan inte är nödvändig för det syfte som den blev insamlad för.

Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisationsmässiga skydd för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för att skydda sådan information från oavsiktligt eller olaglig förströelse eller oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

Laholms Pool  har leverantörer som är positionerade i Sverige och vi kräver att dessa företag uppfyller lagstiftningen om dataskydd som fastställts i EU-direktiv 94/46/EG och informerar våra samarbetspartners i enlighet med detta.

Vi samlar in information som skickas automatiskt av din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Informationen brukar vanligtvis omfattas av IP-nummer till din internetleverantör (ISP) och vilken typ av operativsystem och webbläsare som du har installerat på datorn.

Vi använder ”Session cookies” för att tilldela din dator ett slumpmässigt och unikt ID-nummer varje gång du besöker någon av våra webbplatser. En ”session cookie” upphör att gälla när du har stängt webbläsaren. Vi använder ”session cookies” för att stödja funktionerna på våra webbplatser – vilka sidor du besöker, vilka länkar du använder och hur länge du stannar på varje sida. Ibland använder vi även ”persistent cookies”. De försvinner inte omedelbart när du stänger webbläsaren utan ligger kvar tills de löper ut efter en viss tid eller du tar bort dem.

Varje gång du besöker samma webbplats känner webbläsaren igen cookien på din dators hårddisk. Genom att tilldela din dator ett permanent och unikt ID-nummer kan vi skapa en databas med dina tidigare val och önskemål. Genom att tilldela din dator ett permanent och unikt ID-nummer kan vi också mer exakt redogöra för hur många personer som besöker våra webbplatser, hur ofta de kommer tillbaka, hur deras användning av våra webbplatser varierar vid olika tidpunkter.
(En cookie är en liten textfil som läggs på din dators hårddisk av en webbläsare).

• Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget godtycke göra ändringar i policyn.

• Vi meddelar dig om avgörande ändringar i policyn genom att lägga ut information om detta i minst 30 dagar efter att den reviderade policyn trätt i kraft för att du ska kunna se vad som ändrats. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera på webbplatsen om policyn har ändrats. Senaste version märks ut med revisionsdatum.